Fido

Film är kul!

Eller hur!

Fido, 2006

Timmy Robinsons bästa vän i hela världen är en två meter hög, halv rutten zombie som heter Fido. Men när FIDO äter upp grannen, går Tim

mys mamma och pappa i taket, och Timmy måste göra allt för att FIDO skall få stanna i familjen. En pojke-och-hans-hund film för vuxna.

Tonner.se

Copyright © 2013. All Rights Reserved.

Egen Åsikt om filmen!

Fido är en fantastiskt bra film med Billy Connolly som Fido. Att filmen har femtiotals känsla gör den inte sämre, Se den!

 

Z