MER ÄN BARA FILM

 


Film har alltid varit en passion. Att konsumera all typ av film närsomhelst är något alla människor borde få göra.

Filmer kan påverka människor på många olika sätt, både positivt och negativt. Här är några exempel:

  • Filmer kan underhålla och distrahera, vilket kan vara en bra sak om man behöver koppla av efter en stressig dag.

  • Filmer kan också inspirera och motivera, till exempel genom att presentera rollmodeller eller ge en positiv budskap.

  • Filmer kan även påverka våra attityder och åsikter. Många filmer försöker få tittaren att tänka på olika ämnen på ett djupare sätt, och kan därför bidra till att forma vår syn på världen och våra värderingar.

  • Filmer kan också påverka vår kulturella förståelse och vårt perspektiv på olika samhällsfrågor. Genom att se filmer som handlar om olika kulturer och erfarenheter kan vi få en ökad förståelse och empati för andra människor och deras livsvillkor.

  • Filmer kan också påverka vårt beteende. Vissa filmer kan till exempel få oss att vilja prova på olika saker eller ändra våra vanor, medan andra kan ge oss en större förståelse för vikten av att följa viktiga regler och föreskrifter.


Mvh

Tonner/ Openai


TITTAR PÅ FILM SEDAN 1970-TALET.FILMER

Filmer jag sett så att du i vissa fall skall slippa! Och i vissa fall känna att det verkar värt att se filmen.

KONTAKTA MIG

Du kan kontakta mig genom att använda kontaktfältet nedan.